+45 2284 4937 info@foodcombi.dk

Hvorfor syre- basebalance?

Blodets pH værdi ligger på 7,365 det vil sige svagt basisk. Syre / base balancen i kroppen måles i pH værdi. Syre har en pH-værdi fra 1-7 og base en pH værdi fra 7-14.

Med en lav pH værdi har vi en større risiko for at udvikle: knogleskørhed, svage muskler, hjertesygdomme, diabetes, dårlige nyrer og mange andre problemer med sundheden.

Almindelige symptomer kan være sur mave, sure opstød, træthed, indre uro, hovedpine, muskelspændinger, ømme muskler og led, dårlig søvn m.m.

Sundhedstilstanden hos mennesket er bedre, hvis blodets pH er let basisk. 

Sørg for, at der på din tallerken er 2/3 basedannende og 1/3 syredannende  fx 150 gram protein og 300 gram grøntsager.

Syre- basebalancens faglige oprindelse

Syre / base balancen stammer oprindeligt fra Skandinavien.

Den svenske forsker dr. Ragnar Berg arbejdede i forskellige laboratorier i Skandinavien og Tyskland det meste af hans liv. Han opdagede, at vi har forskellige pH-værdier i vores krop og at alt, hvad vi indtager og indånder, efterlader et spor af enten en syre eller en base.

Han foretog en række epokegørende studier på Skt. Gorans Sygehus i Stockholm. Studierne viste, at smerter er det første tegn på syreophobning. For at fjerne smerterne anvendte han intravenøse behandlinger med basedannende mineraler. Det betød, at patienter med gigt og knogleskørhed fik deres smerter til at forsvinde.  

Når vi i dag typisk får smertestillende medicin, er det med til at skabe mere syre. Derfor er det relevant at beskæftige sig med, hvordan man ved brug af kostkombineringsprincipper kan få smerter til at forsvinde uden at skabe syreophobninger.